ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Gmin Pomorskich, zwane jest dalej Związkiem.