W dniu 23 maja 2016r.  podczas posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Pomorskich zostało podpisane Porozumienie o Współpracy z Pracodawcami Pomorza.

Porozumienie ze strony ZGP podpisali Prezes Zarządu Błażej Konkol oraz wiceprezes Andrzej Pollak,  ze strony Pracodawców Pomorza wiceprezes Tomasz Balcerowski oraz dyrektor Tomasz Limon. Porozumienie zapowiada m.in. organizację wspólnych przedsięwzięć, takich jak seminaria, konferencje, szkolenia, działalność doradcza, współpracę w transferze wiedzy i doświadczeń poprzez prowadzenie bilateralnych projektów oraz realizację inicjatyw, zmierzających do wykorzystania potencjałów obu stron porozumienia.