Komunikat z posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZGP