W dniu 11 listopada 2016r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Pomorskich. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Agnieszka Kowalska Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Płk. Lesław Bryłkowski Z-ca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej, mjr Małgorzata Sarnowska Rzecznik Prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej oraz Piotr Klecha Przewodniczący Pomorskiej Rady LZS.

Podczas posiedzenia poruszono następujące tematy:

  1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków – formy współpracy jst. z służbą konserwatora zabytków,
  2. Rządowy Program Pracy Więźniów – możliwości oraz przykłady realizacji programu na przykładzie miasta i gminy Sztum oraz gminy Kobylnica,
  3. Formy współpracy z LZS- (Mistrzostwa Pomorza Drużyn Sołeckich w piłkę nożną),
  4. PROW – zadania dot. dróg lokalnych oraz Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych (woj. pomorskie) – przyjęcie stanowiska dot. realizacji tego zadania w ramach PROW,
  5. Realizacja zadań ZGP za III kwartały 2016r. oraz sprawy bieżące.