Wspólne oświadczenie (nr 2) Sztabu Kryzysowego Pomorskich Przedsiębiorców, utworzonego przez organizacje pracodawców woj. pomorskiego (lista poniżej) dot. podjęcia w trybie pilnym działań mających na celu wsparcie i ochronę mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przed negatywnymi skutkami wynikającymi z zaistniałej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem.

Gminy i powiaty już od 1.04.br. mogą wnioskować o pieniądze na zakup laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu potrzebnego do zdalnych lekcji. Wiecej informacji na stronie https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Rada Gminy Ustka dnia 28 lutego br podjęła Uchwałę Nr XV.203.2020 w spawie przystąpienia Gminy Ustki do Związku Gmin Pomorskich.

 14 lutego 2020r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nową edycję POWER 2.18 – konkurs nr POWER.02.18.00-IP.01-00-001/20.

 

Podczas XXI sesji w dniu 28 lutego 2020r. Rada Gminy Łęczyce podjęła uchwałę Nr XXI/9/2020 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin pomorskich.

Relacja z konferencji naukowej "Zmiany w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi - pierwsze doświadczenia"

W dniu 4 marca br. w Sali Niebo Polskie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa pn. " Zmiany w gminnych systemach gospodarki odpadami komunalnymi - pierwsze doświadczenia".

Relacja z konferencji pn. "Czyste Powietrze od źródła do odbiorcy - wytwarzanie i wykorzystanie energii"

W dniu 25 lutego br. w sali konferencyjnej Jeziornej Osady w Gnojewie w gminie Miłoradz odbyła się konferencja pn. " Czyste powietrze od źródła do odbiorcy - wytwarzanie i wykorzystanie energii".

Relacja z konferencji pn. " Kluczowe źródła kosztów w oświacie"

W dniu 18 lutego br. w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, odbyła się konferencja pn. "Kluczowe źródła kosztów w oświacie".

Relacja ze spotkania informacyjno-konsultacyjnego pn. " Cyberbezpieczeństwo - zapobieganie ryzykom cybernetycznym samorządów"

W dniu 28 stycznia 2020r. Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie pn. "Cyberbezpieczeństwo - zapobieganie ryzykom cybernetycznym samorządów".

Spotkanie noworoczne

Noworoczne spotkanie członków Związku Gmin Pomorskich to już tradycja. W tym roku wydarzenie odbyło się 10 stycznia 2020r. w gminie Żukowo w Kaszubskiej Restauracji Regionalnej MULK w Miszewku.

Relacja z konferencji pn "Programy edukacyjne w województwie pomorskim"

W dniu 18 grudnia 2019r. Sali Polskie Niebo Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyła się konferencja pn. "Programy edukacyjne w województwie pomorskim".