Piękna Wieś 2020

Najpiękniejszą Wsią 2020r. uznano wieś Borzechowo w gminie Zblewo, drugie miejsce zajęła wieś Tuchomko - gmina Tuchomie, a trzecie miejsce zajęła wieś Stanowo - gmina Dzierzgoń. 

Paweł Lisowski, Starosta Słupski wspólnie z Mariuszem Ożarkiem, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, Lafarge i Inframedia serdecznie zapraszają

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

16 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Pomorskich z udziałem Wicemarszałka Pana Józefa Sarnowskiego.

 Kwerenda przepisów tarczy antykryzysowej 3.0 tarczy antykryzysowej 3.0 w kontekście zadań i obowiązków samorządów lokalnych .