IV konferencja pn. „Samorządy i Lasy Państwowe w rozwoju województwa pomorskiego”

W dniu 6 grudnia w Chmielnie odbyła się IV konferencja pn. „Samorządy i Lasy Państwowe w rozwoju województwa pomorskiego”. 

Seminarium pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji ustawy Prawo Wodne”

W dniu 5 grudnia w Cieplewie odbyło się seminarium pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowelizacji ustawy Prawo Wodne”.

Szkolenie "Wybrane problemy związane z wycinką drzew i krzewów..."

W dniu 8 listopada w Gdańsku odbyło się szkolenie pn. „Wybrane problemy związane z wycinką drzew i krzewów w aktualnym stanie prawnym”.

Konferencja "Finanse Publiczne"

W dniu 6 listopada br. w Gdańsku odbyła się konferencja z zakresu finansów publicznych.

Kolejna gmina – Czarna Woda w Związku Gmin Pomorskich. Największym Związku na pomorzu. Dziękujemy władzom gminy za podjętą decyzję.

System prognozowania pogody dla województwa pomorskiego

List intencyjny w sprawie systemu szybkiego ostrzegania o zagrożeniach pogodowych na Pomorzu został podpisany 19 października 2017 r.

Kolejna gmina – Kolbudy w Związku Gmin Pomorskich. Największym Związku na pomorzu. Dziękujemy władzom gminy Kolbudy za podjętą decyzję.

Spotkanie ,,Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”

W dniu 11 października br. na zaproszenie  Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Prezes ZGP Błażej Konkol oraz Dyrektor biura ZGP Bogdan Dombrowski

Seminarium pn. „Planowanie przestrzenne w jst. Prawo budowlane (kodeks urbanistyczno – budowlany)

W dniu 2 października br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyło się seminarium pn. „Planowanie przestrzenne w jst. Prawo budowlane (kodeks urbanistyczno – budowlany)”.

Seminarium pn. „Promocja przedsiębiorczości. Metody aktywizacji społeczności lokalnej”.

W dniu 27 września br. w Grabówku (gm. Nowa Karczma) obyło się seminarium pn. „Promocja przedsiębiorczości. Metody aktywizacji społeczności lokalnej”.

Relacja z konferencji pn. „Edukacja – nowy system edukacji”.

W dniu 19 września br. w Gdańsku obyła się konferencja pn. „Edukacja – nowy system edukacji”.  

W dniu 11 lipca br. w Sali Herbowej UM w Gdańsku odbyło się seminarium pn. „Wpływ projektowanych zmian w ustawie o finansach publicznych na sytuację finansową JST.”, którego uczestnikami byli wójtowie, burmistrzowie oraz skarbnicy gmin województwa pomorskiego.