Podsumowanie 22 Konferencji "Miasta w Internecie"

Szanowni Państwo,

Uczestniczki i Uczestnicy 22KMWI,

serdecznie dziękujemy za udział w 22 Konferencji „Miasta w Internecie”. Mamy nadzieję, że dni spędzone w Gdańsku były dla Państwa czasem produktywnej i merytorycznej refleksji oraz wartościowych dyskusji.

Związek Gmin Pomorskich zaprasza do udziału w 22 konferencji „Miasta w Internecie” która odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2018r. w Gdańsku ( Europejskie Centrum Solidarności). Związek Gmin Pomorskich Polskich jest w tym roku oficjalnym Partnerem tego wydarzenia w związku z powyższym udział przedstawicieli gmin ZGP w seminarium dla informatyków  w dniu 29.06.2017 jest bezpłatny.

Seminarium dot. bezpieczeństwa publicznego

W dniu 11 czerwca br. w Gdańsku odbyło się seminarium dot. bezpieczeństwa publicznego, w którym uczestniczył Ppłk Jarosław Wolski przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Gdańsku. 

Wybrane zadania z zakresu środowiska i rolnictwa realizowane przez gminy

W dniu 22 marca br. w Gdańsku odbyła się konferencja pn.  „Wybrane zadania z zakresu środowiska i rolnictwa realizowane przez gminy”.

„Prawo Zamówień Publicznych- Elektronizacja Zamówień Publicznych”

W dniu 15 marca br. w Gdańsku odbyła się konferencja pn.  „Prawo Zamówień Publicznych- Elektronizacja Zamówień Publicznych ”. 

„Program Operacyjny Polska Cyfrowa szansą rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w województwie pomorskim”

W dniu 21 lutego br. w Gdańsku odbyło się spotkanie „Program Operacyjny Polska Cyfrowa szansą rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w województwie pomorskim”.

Posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

W dniu 14 lutego w Sali Konferencyjnej Centrum Hurtowego Renk odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZGP.