Po listopadowym cyklu webinarów  „eZD - bezpieczna praca zdalna w czasie pandemii”, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, w imieniu Związku Gmin Pomorskich oraz firmy e-Instytucja.pl, zapraszamy Państwa na kolejne, tym razem dotyczące narzędzi e-administracji.

Webinar pt. „Narzędzia e-Administracji” odbędzie w środę 20.01.2021 w godz. od 12:00 do 14:00.

Zakres tematyczny:

 • podpis elektroniczny – rodzaje wg różnych podziałów (zwykły, zaawansowany, kwalifikowany, zewnętrzny, otaczający, otoczony, xades, pades, zaufany, osobisty)
 • mTożsamość
 • potwierdzanie profilu zaufanego – omówienie możliwości  z punktu widzenia mieszkańca, przedsiębiorcy
 • weryfikacja podpisu w aplikacjach zewnętrznych

 

Czas trwania: 90 – 120 minut

 

Cel szkolenia: uporządkowanie wiedzy nt. podpisu elektronicznego, przegląd narzędzi do weryfikacji podpisu w bieżącej pracy w urzędzie jak również z punktu widzenia pomocy udzielanej mieszkańcom korzystających z eusług, omówienie kwestii prawnych dotyczących wykorzystania mTożsamości w obsłudze mieszkańca. Wiedza przydatna również w codziennym życiu prywatnym

 

Webinarium będzie zorganizowane na platformie MS Teams.

 

Zapraszamy do rejestracji pod linkiem

https://www.e-instytucja.pl/webinar-zgp/

Biuro Związku Gmin Pomorskich informuje o możliwości aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-3-1-edukacja-przedszkolna-rpo-wp-2014-2020


W odpowiedzi na konkurs mogą być składane wnioski na realizację następujących typów projektów:

 • projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, w szczególności poprzez:
 • dostosowanie lub adaptację (prace remontowo–wykończeniowe) budynków i pomieszczeń,
 • dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • zakup i montaż wyposażenia,
 • zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w OWP, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
 • działalność bieżąca nowego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • wsparcie towarzyszące w postaci pracy środowiskowej z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.
 • Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli , wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w szczególności poprzez:
 1. rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci, obejmujące m.in.:
 • zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy ,
 • dodatkowe zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty.
 1. doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt a), wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego, obejmujące m.in.:
 • kursy i szkolenia,
 • studia podyplomowe,
 • staże i praktyki,
 • programy wspomagania,
 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
 • współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.

Termin aplikowania mija 8 lutego br. Wkład własny wynosi 15% (dopuszczalny jest wkład niefinansowy).

 

Wnioski mogą być składane indywidualnie lub w partnerstwie. Partnerstwo z organizacjami pozarządowymi jest dodatkowo premiowane.

Mając na celu Państwa komfort związany z dopełnieniem większości formalności, zachęcamy do skorzystania z doświadczenia Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, która oferuje kompleksowe wsparcie polegające m.in. na:

 

 • Zdiagnozowaniu potrzeb i zaplanowaniu działań w projekcie,
 • Opracowaniu projektu wniosku o udzielenie grantu,
 • Przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych na etapie złożenia wniosku,
 • Koordynacji i zarządzaniu projektem,
 • Finansowym rozliczaniu w projekcie,
 • Sprawozdawczości,
 • Promocji projektu,
 • Logistyce,
 • Innych, wyżej niewymienionych działaniach niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

 

Z uwagi na regulacje wynikające z procedury wyboru partnera ostateczną decyzję należy podjąć do 14 stycznia br.

W razie pytań proszę o kontakt z p. Lucyną Stanisławską pod nr tel. 609 226 080 lub na  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zaproszenie na bezpłatny webinar dot. cyberbezpieczeństwa urzędów w pracy zdalnej

Obecna sytuacja w kraju związana z pandemią, w tym ostatnie decyzje rządu, znacznie utrudniają funkcjonowanie urzędów. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 listopada br. kierownicy jst polecają urzędnikom pracę w formie zdalnej.

W przypadku użytkowników korzystających z wewnętrznych sieci rozwiązanie chroniące przed złośliwym oprogramowaniem działa zazwyczaj na styku urząd – Internet. Zabezpieczenie to jednak przestaje być skuteczne, gdy pracownik korzysta z Internetu poza urzędem. Rozwiązaniu tego problemu służyć może m.in.  Check Point SandBlast Agent. Oprogramowanie to zainstalowane na urządzeniach końcowych zapewnia ich ochronę także w takiej sytuacji. Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na poufność danych przetwarzanych w urzędowych systemach dziedzinowych jak i obiegu dokumentów. Dane te podczas pracy zdalnej na niezabezpieczonych komputerach są „łakomym kąskiem” dla cyberprzestępców, a ich wypływ poza urząd może spowodować wszczęcie kontroli przez UODO.

 Związek Gmin Pomorskich zaprasza na przygotowany przy współpracy z Check Point Software Technologies oraz e-Instytucja.pl webinar dotyczący zabezpieczenia Państwa komputerów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału w webinarze, który odbędzie się

9 grudnia 2020 godz. 10:00

poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem

https://www.e-instytucja.pl/webinarsandblast/

W Serwisie Samorządowym ukazał się artykuł na temat organizacji obrad organów stanowiących w aktualnym stanie ograniczeń epidemicznych: