Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Akademia Marynarki Wojennej oraz Związek Gmin Pomorskich organizują konferencję naukową „Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa”, której VI edycja odbędzie się w dniach 02-03 września 2021 r. w Bibliotece Akademii Marynarki Wojennej przy ul. Śmidowicza 69 w Gdyni. Inicjatorem i pomysłodawcą  tej konferencji jest Pan Minister Tomasz Zdzikot.

Celem głównym konferencji, jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, wiedzy eksperckiej oraz poglądów z zakresu problematyki bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem budowania odporności Jednostek Samorządu Terytorialnego na współczesne ataki typu ransomware. Tegoroczna konferencja jest dedykowana w sposób szczególny dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz przedstawicieli działów IT w jednostkach samorządowych.

Konferencja przyczyni się do podniesienia świadomości z zakresu postrzegania bezpieczeństwa cyfrowego naszego kraju, jak również będzie służyła wymianie praktycznych uwag dotyczących ataków ransomware i ich realnych skutków, ścieżek wejścia ransomware do instytucji, legislacji i formalno- prawnych wymagań, postrzegania ransomware z perspektywy prokuratora, reagowania na ataki ransomware, technicznej prewencji przed ransomware oraz najnowszych projektów w zakresie zwalczania ataków typu ransomware.