W dniu 4 maja 2021r. w Ergo Arenie w Sopocie odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZGP.

W posiedzeniu udział wziął Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski.

Porządek posiedzenia obejmował:

  1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu Miasta Sopotu do ZGP.
  2. Przyjęcie sprawozdania za 2020r. oraz projektów uchwał zgromadzenia.
  3. Informacja o pracy Biura Zarządu ZGP.
  4. Informacja o działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.
  5. Sprawy bieżące.
  • Ankieta Samorząd 3.0
  • Pomorska Rada Rolnictwa