21.01.2021r. odbyło się już drugie w 2021 roku spotkanie dyrektorów organizacji OPOS. Dyskusję zdominowało zaangażowanie JST w realizację Narodowego Programu Szczepień i wynikające z tego liczne zadnia, które wymagają często doprecyzowania oraz zmian organizacyjnych. W tym obszarze jesteśmy bardzo aktywni i skuteczni, a przede wszystkim reagujemy bardzo szybko. Jak pokazuje praktyka, tego narodowego wyzwania nie da się zrealizować bez udziału JST, dlatego stale będziemy wspierać te procesy.