W dniu 8 grudnia br. odbył się webinar  z zakresu Nowego Prawa Zamówień Publicznych.

Prowadzącym spotkanie był Pan Grzegorz Bebłowski, Kancelaria Doradztwa Zamówień Publicznych oraz Pan Mateusz Bartosiewicz, Marketing Manager, trener Open Nexus.

Program spotkania obejmował następujące tematy :

  1. Otwarcie seminarium
  2. Najistotniejsze zmiany w procesie zakupowym na kanwie nowej ustawy Pzp
  3. Tryb podstawowy
  4. Umowy w sprawie zamówienia publicznego
  5. Elektronizacja procesu zakupowego
  6. Dyskusja – podsumowanie seminarium