W dniu 12 października 2020r. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w ramach prezydencji Związku Gmin Warmińsko –Mazurskich, na którym poruszane zostały następujące tematy i projekty stanowisk: 

 • projekt stanowiska w sprawie przejazdów kolejowych na drogach gruntowych i drogach leśnych
 • projekt stanowiska w sprawie oczekiwanej reformy systemu finansowania i organizacji oświaty
 • projekt stanowiska w sprawie projektu ustawy z dnia 12 sierpnia 2020 r. o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy
 • projekt stanowiska w ramach konsultacji publicznych w sprawie: uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz innych ustaw z dnia 24 września 2020 roku (nr w wykazie prac UC57)
 • projekt stanowiska w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego
 • projekt stanowiska w sprawie ograniczenia przez Ministra Cyfryzacji funkcjonalności w rejestrze uznań w zakresie drukowania projektów protokołów uznania ojcostwa
 • projekt stanowiska w sprawie rozwoju rejestru stanu cywilnego o możliwość drukowania trzeciej części karty zgonu
 • projekt stanowiska w sprawie systemu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru
 • projekt stanowiska w sprawie rozwiązań prawnych chroniących zwierzęta
 • Informacja na temat prac nad dyrektywą ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Omówienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Przedstawiciele Zarządów OPOS podjęli następujące stanowiska, które zostały przesłane do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów według komentencji i parlamentarzystów: