Paweł Lisowski, Starosta Słupski wspólnie z Mariuszem Ożarkiem, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, Lafarge i Inframedia serdecznie zapraszają

do udziału w seminarium technologicznym „Drogi Przyszłości” w formule online 15 października.

 

Zarówno prelegenci jak i uczestnicy będą łączyli się zdalnie za pośrednictwem platformy ZOOM. Zapewniamy wsparcie techniczne.

Prezentacje będą prowadzone w sposób interaktywny. Uczestnicy będą w stałym kontakcie z prelegentami. Poprzez funkcje chat będzie można zadawać pytania.

Dodatkowo po zakończeniu części oficjalnej będzie możliwość skorzystania z indywidualnych porad prelegentów.

Do udziału w seminarium zapraszamy:

 • inwestorów samorządowych: starostów, burmistrzów, wójtów, prezydentów, zarządców dróg, przedstawicieli urzędów samorządowych (starostw, gmin, urzędów miejskich);
 • projektantów;
 • przedstawicieli lasów państwowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny po zatwierdzeniu regulaminu i dokonaniu rejestracji on-line – do 9 października br. Zaproszenie jest ważne dla dwóch osób z każdej instytucji. Liczba miejsc ograniczona, dlatego zachęcamy do jak najszybszej rejestracji. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program*

8.45–9.00     Logowanie do pokoju konferencyjnego

9.00–10.00   I Blok – Otwierający

 • Uroczyste otwarcie seminarium – Paweł Lisowski, Starosta Słupski (10')
 • Planowane inwestycje drogowe w Powiecie Słupskim – Mariusz Ożarek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku (30')
 • Przygotowanie inwestycji w oparciu o zasady bezpiecznego wykonywania robót – Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (20’)

10.00–10.10  Wirtualna przerwa kawowa

10.10–11.30  II Blok – Projektowanie i realizacja inwestycji

 • Drogi przyszłości: planowanie inwestycji – zarządzanie projektami z uwzględnieniem ekonomiki i bezpieczeństwa – Ryszard Morchało, kierownik sprzedaży i rozwoju biznesu, LH Engineering (20’)
 • Wykorzystanie miejscowych zasobów – technologie recyklingowe, ochrona i zarządzanie zasobami środowiskowymi, technologie alternatywne – Łukasz Ludwisiak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Lafarge (20’)
 • Stabilizacja spoiwem hydraulicznym, jako  fundament dobrej nawierzchni – Przemysław Stałowski, kierownik ds. jakości i technologii, Lafarge (30")

11.30–11.40  Wirtualna przerwa kawowa

11.40–12.40  III Blok – Technologie szyte na miarę

 • Optymalizacja projektu remontu drogi na podstawie case study  – Jarosław Rokita, kierownik realizacji projektów, LH Engineering (30')
 • Trwała, odporna na korozję infrastruktura mostowa – Juliusz Żach, kierownik Działu Badań i Rozwoju, Lech Własak, koordynator Zespołu Techniki Budowlanej Mostostal Warszawa (20')
 • Społeczna odpowiedzialność w biznesie - możliwość współpracy koncernu Lafarge z samorządami – Honorata Kwasek, specjalista ds. ofertowania, LH Engineering (10’)

12.40  Dyskusja i zakończenie oficjalnej części seminarium

12.40–13.10  Porady indywidualne z prelegentami

*Zastrzegamy możliwość modyfikacji programu

Dodatkowe informacje