W dniu 7 listopada 2019r. w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyła się konferencja z zakresu polityki społecznej.

Program spotkania obejmował:

  1. Wyzwania stojące przed gminami w kontekście zbliżających się konkursów w ramach EFSu
  2. Rozwój usług społecznych na terenie województwa pomorskiego
  3. Informacja o realizacji programów rządowych
  4. Senior Pomorski
  5. Projekt Silvercare - przyszłość teleopieki
  6. Nowe formy pomocy w ramach Obszaru A Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III 
  7. Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych - zagadnienia administracyjno - prawne
  8. Sytuacja demograficzna a pomoc społeczna w województwie pomorskim

W spotkaniu uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz pracownicy merytoryczni.

 Materiały: