Preferencyjne pożyczki na wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. prowadzi nabór wniosków na Pożyczkę OZE na wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

O Pożyczkę OZE mogą ubiegać się inwestorzy, w tym przedsiębiorcy, chcący wybudować na terenie województwa pomorskiego instalacje wytwarzające energię z OZE, przyczyniające się do zwiększenia zainstalowanych mocy OZE.

Maksymalna kwota Pożyczki OZE to 15 mln zł, z okresem spłaty do 15 lat. Pożyczka OZE może być przeznaczona na instalacje, wraz z infrastrukturą służącą przyłączeniu źródła do sieci, w tym mikroinstalacje, wytwarzające energię elektryczną lub cieplną (również energię elektryczną i cieplną w procesie kogeneracji) z nośników odnawialnych, wykorzystujące: biogaz, biomasę, słońce, energię ziemi oraz wodę. W przypadku elektrowni wodnych wsparcie można uzyskać jedynie na ich modernizację. Dopuszcza się wsparcie przebudowy lub rozbudowy dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, wyłącznie jako element wspieranego projektu OZE.

Pożyczka OZE oprocentowana jest na zasadach rynkowych lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w obszarach preferencji z zastosowaniem pomocy publicznej.

Nominalne oprocentowanie w skali roku na warunkach rynkowych wynosi od 2,47% i jest uzależnione od oceny kredytowej inwestora oraz proponowanych zabezpieczeń spłaty pożyczki. 

Oprocentowanie w skali roku na warunkach korzystniejszych niż rynkowe wynosi:

  • od 0,50% w przypadku spełnienia jednego kryterium preferencji,
  • od 0,25% w przypadku spełnienia dwóch lub więcej kryterium  preferencji,

z zastosowaniem pomocy de minimis lub pomocy przewidzianej w Art. 40, 41 i 49 GBER  (tzw. wyłączenia blokowe).

Preferowane będą przedsięwzięcia:

  • wpisujące się w gminne dokumenty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej lub zaopatrzenia w energię,
  • wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowanych urządzeń i systemów,
  • zapewniające największy efekt ekologiczny (m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych) w stosunku do nakładów finansowych.

 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych  z udostępnianiem oraz obsługą Pożyczki OZE.

Wnioski składać można w siedzibie oraz w oddziałach Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. tel. 58 302 20 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na www.pfp.gda.pl w zakładce oferta oraz realizowane projekty.