W dniach 24-25.09.2019r. w Centrum Konferencyjnym Hotel Orle w Gdańsku Sobieszewie odbyła się dwudniowa konferencja pn. " Zadania Samorządów lokalnych aktywizujące obszary wiejskie województwa pomorskiego".

 

Program konferencji obejmował:

 1. Projekty i działania wspierające przedsiębiorczość.
 2. Zadania korporacji pracodawców w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
 3. Partnerstwo publiczno - prywatne.
 4. Spółki komunalne.
 5. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej - Aktywni Pomorzanie.
 6. Rodzaj zadań, które gmina może zlecić NGO - sposoby i formy realizacji.
 7. Sposoby rozliczania zadań zleconych do realizacji przez NGO.
 8. Realizacja zadań własnych przez organizacje pozarządowe, w tym pożytku publicznego.
 9. Rynek Pracy woj. pomorskiego z uwzględnieniem obszarów wiejskich.
 10. Rola samorządu rolniczego w rozwoju gospodarczym gminy.
 11. Rola szkolnictwa zawodowego i organizacji przedsiębiorców na przykładzie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP.

Materiały: