Podczas XIII sesji w dniu 17 września 2019r. Rada Gminy Słupsk podjęła uchwałę Nr XIII/131/2019 w sprawie przystąpienia do Związku Gmin pomorskich.