W dniu 5 września 2019r. w Żuławskim Parku Historycznym odbyła się konferencja pn "Planowanie przestrzenne w jst. Prawo budowlane".

 

Konferencja obejmowała następujące tematy:

  1.  Krajobraz jako narzędzie zarządzania przestrzenią 
  2. Rola planu miejscowego w planowaniu rozwoju gminy
  3. Prawo budowlane 
  4. Rola i zadania nadzoru budowlanego
  5. Rola planów urządzeniowo-rolnych w rozwoju gminy
  6. Zmiany prawa w kodeksie urbanistyczno-budowlanym ustawa odorowa

 

Materiały: