W dniu 3 lipca 2019r. w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego, odbyło się seminarium pn "Podatki i opłaty lokalne". 

 

Program seminarium obejmował:

  1. Raportowanie schematów podatkowych
  2. Rozliczenie podatków od towarów i usług związanego z inwestycjami realizowanymi przez gminy
  3. Podatek od nieruchomości - przegląd bieżących problemów

W spotkaniu uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie oraz pracownicy merytoryczni  gmin  województwa pomorskiego.

Dyskusja i komentarze uczestników potwierdziły duży poziom merytoryczny spotkania.